Názov:

PROFE Industry, s. r. o.

Sídlo:

PROFE Industry, s. r. o., Štrková 95/21 010 09 Žilina

Adresa spoločnosti:

Štrková 95/21 010 09, Žilina

IČO:

52320430

DIČ:

2120986406

IČ DPH:

SK2120986406

Dátum vzniku:

13. apríla 2019
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72120/L