Naše služby

Laserové zváranie

Dominantou tohto typu zvárania je rýchlosť, efektívnosť a flexibilita. Táto technológia umožňuje vytvárať hlbšie spoje s menšou tepelnou deformáciou okolitého materiálu. Spoje sú pevnejšie a estetickejšie, čo eliminuje potrebu dodatočného brúsenia a čistenia. Prácu vykonáva odborne školený personál.
Laserové zváranie využíva princíp nahrievania materiálu pomocou energie sústredenej v laserovom lúči, ktorý je sústredený na malú oblasť povrchu materiálu, pri extrémne vysokých teplotách.
Počas ožarovania laserom sa materiál zahrieva, taví a odparuje. Teplota sa mení, čo ovplyvňuje jeho reflektivitu – čím vyššia teplota, tým je jeho reflektivita menšia. Odparovaním materiálu sa paralelne vytvára „jama“, ktorá umožňuje lúču preniknúť hlbšie. Pokračovaním procesu sa jama prehlbuje.
Pri interakcii laserového lúča s materiálom sa časť svetelného lúča odráža, zatiaľ čo druhú časť materiál absorbuje a premieňa na tepelnú energiu. Tento proces vedie k roztaveniu materiálu, ktorý po ochladení a stuhnutí vytvára zvarový spoj.