Naše služby

Výroba a inžiniering

Portfólio spoločnosti PROFE Industry zahŕňa komplexné služby od zamerania a návrhu, cez vypracovanie výrobných dokumentácií, až po samotnú výrobu a montáž.
Tím inžinierov a technikov je schopný vypracovať detailné návrhy, nakresliť výrobnú dokumentáciu a následne sa pustiť do výroby a montáže tak, aby výsledok splnil vaše očakávania a predstavy.