Naše služby

Údržba – odstávky priemyselných podnikov

Našim partnerom poskytujeme široké spektrum služieb pri údržbe vo fabrikách. Zabezpečujeme chod strojov, pásových dopravníkov, pecí, a ďalších mechanizmov podľa požadovaných parametrov, so zreteľom na krátky čas odstávky.
Tím PROFE Industry je odborne vyškolený a má potrebné skúsenosti a certifikáciu. Našou prioritou je zabezpečiť dostatočné množstvo kvalifikovaných pracovníkov, efektívny a bezproblémový priebeh a zabezpečenie následnej produkcie.
Vďaka flexibilnému prístupu k plánovaniu a schopnosti rýchlo reagovať na možné vzniknuté zmeny, minimalizujeme vplyv odstávky podniku na jeho následnú produkciu.